top of page
5.png

Dioptrické brýle

V našich očních optikách jsme pro Vás připravili

široký výběr dioptrických brýlí světových  značek.
 

S výběrem vhodných dioptrických brýlí Vám velmi rádi pomohou naši odborní pracovníci, jejichž prioritou je Vaše spokojenost. Při výběru vhodné dioptrické obruby vždy přihlížejí k typu obličeje, oční vady, ale také k módním trendům a pohodlí při každodenním nošení dioptrických brýlí.

  • Sportovní dioptrické brýle pro ty nositele, kteří vyznávají  aktivní životní styl

  • Široký výběr dioptrických brýlí pro děti, včetně pomůcek používaných při léčbě šilhavosti a tupozrakosti

  • Dioptrické brýle zhotovíme individuálně pro každého do 24 hodin

  • Veškerý servis a čištění brýlí provádíme pro naše zákazníky ZDARMA

Oční vady

V ordinaci očního lékaře se můžete setkat s odbornými termíny, které se týkají refrakčních očních vad. Pro přehled Vám přiblížíme ty nejčastější z nich.


Astigmatismus (tzv. cylindrická oční vada)

je termín pro refrakční vadu, která se vyznačuje nestejným zakřivením ploch rohovky nebo čočky. Způsobuje tak nepřesně zaostření světla na sítnici. Jedná se o nejčastější oční vadu, která se často vyskytuje spolu s krátkozrakostí či dalekozrakostí. Astigmatismus ovlivňuje ostrost vidění  na všechny vzdálenosti.
 

Krátkozrakost (myopie)

je oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají už před sítnicí, a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Zpravidla je na příčině příliš dlouhé oko, výjimečně je příčinou zvýšená lomivost optického aparátu oka. Hlavním projevem je špatná viditelnost postiženého na vzdálené předměty. Myopie se napravuje brýlemi s čočkou rozptylkou. Kromě brýlí je možné myopii korigovat také kontaktními čočkami nebo některou z metod refrakční chirurgie.
 

Dalekozrakost (hypermetropie)

je častá oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Jelikož je lidské oko toto částečně schopno kompenzovat zmohutňováním čočky (akomodací), nemusí být tato vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatná viditelnost postiženého na blízko umístěné předměty. Napravuje se brýlemi se spojnou čočkou. Příčina většinou tkví v kratší osové délce oka, méně často je důvodem nižší optická mohutnost optického systému oka.
 

Vetchozrakost (presbyopie)

je oční vada, která se objeví u každého člověka ve vyšším věku jako projev přirozené degenerace materiálu oční čočky. První příznaky presbyopie se objevují přibližně kolem 45. roku věku a uvádí se, že kolem 60 let se situace často stabilizuje a dále se již podstatněji nemění. Není to tedy oční vada v pravém smyslu slova, ale spíše přirozený důsledek stárnutí organizmu. Jde o fyziologickou ztrátu akomodace, tedy schopnosti zaostřovat do blízka. Při akomodaci se zvětšuje zakřivení oční čočky, s přibývajícím věkem elasticita oční čočky klesá a s ní i schopnost akomodace.
 

Tupozrakost (amblyopie)

není vada dioptrická, ale funkční, kdy zrakové centrum v mozku potlačuje obraz vnímaný okem s vyšším počtem dioptrií. Podle současných znalostí medicíny je léčitelná jen v dětském věku. Tupozrakost charakterizuje snížené vidění nezávislé na dalších změnách na oku. Nejčastěji vzniká vyřazením oka z užívání, jedná se o poruchu ve vedení a zpracování zrakového vjemu v mozku. Většinou bývá jednostranná a častěji se vyskytuje na očích s vyšším množstvím dioptrií, u dalekozrakých, při šilhání nebo při rozdílu dioptrií mezi očima. Tupozrakost je nejlépe léčitelná v předškolním věku. Ve školním a dospělém věku se hůře a velmi těžko odstraňuje. Základní podmínkou léčby je optimální úprava dioptrické oční vady, zakrývání lépe vidoucího oka a zrakový trénink oka oslabeného. Dobrý výsledek závisí na včasném záchytu, adekvátní korekci vady a zrakovém tréninku.

bottom of page